Diagnose van Canine Diabetes

Diabetes mellitus is niet de enige oorzaak van polyurie/polydipsie en gewichtsverlies bij honden. Elk geval dient grondig onderzocht te worden om andere oorzaken uit te sluiten alvorens de behandeling op te starten.

De belangrijkste differentiaal diagnose voor diabetes mellitus is de ziekte van Cushing en nierfalen. 

Een vermoeden van suikerziekte op basis van klinische symptomen moet bevestigd worden door bloed- en urine onderzoek.
Hond