Labotesten - Diagnose van suikerziekte bij de kat

 

Glucosurie

Men krijgt pas klinische symptomen van suikerziekte wanneer de concentratie glucose in het bloed de nierdrempel (>14-16 mmol/l) overschrijdt (Rand en Marshall 2004). In sommige gevallen kan stresshyperglycemie eveneens glucosurie induceren.   De beste manier om urine analyse te gebruiken is door de eigenaar thuis urine te laten opvangen, dus in een omgeving waar de kat niet gestresseerd is. 

Bloedname

Het kenmerk van diabetes mellitus is persisterende hyperglycemie. Bij katten dient men altijd rekening te houden met het optreden van stresshyperglycemie, zelfs tot bloedglucose waarden boven 20 mmol/l.

De referentie waarden voor bloedglucose bij de kat staan in tabel 1. Hou er rekening mee dat deze waarden verschillend kunnen zijn van labo tot labo.

Tabel 1: Referentiewaarden voor bloedglucose bij gezonde katten

mmol/l

mg/dl

2.6 - 8.4

46.8 - 151.3

Clinical chemistry. In Kirk's Current Veterinary Therapy XIII Small Animal Practice. Bonagura J ed. Saunders, Philadelphia, 2000. p. 1215

Fructosamine

De diagnose van diabetes bij katten wordt vaak gecompliceerd door het optreden van stresshyperglycemie.  Dit kan leiden tot glucosurie en bloedglucose waarden van > 16 mmol/l (>288 mg/dl). Fructosamine kan in deze gevallen helpen om de diagnose te stellen.  Fructosamine is een irreversibele binding van bloedglucose aan serum eiwitten en geeft een schatting van de glycemie van de laatste 2-3 weken.

Tabel 2 geeft de referentiewaarden voor fructosamine bij de kat weer. Bij de meerderheid van de dieren met suikerziekte zal het bloedglucose gehalte niet optimaal gestabiliseerd kunnen worden.  Bijgevolg is het onwaarschijnlijk dat ook de fructosamine waarden volledig binnen de normaalwaarden zullen liggen. Eén enkele meting van fructosamine dient geïnterpreteerd te worden samen met de klinische symptomen van diabetes, het lichaamsgewicht en de bloedglucose concentratie.

Algemeen kan men stellen dat hoe dichter de fructosamine waarde tegen de normaalwaarde aanleunt, hoe beter de glycemie van de patiënt onder controle is.

Tabel 2: Referentiewaarden voor fructosamine bij katten

Katten

Fructosamine waarden
(micromol/l)

Normale gezonde kat

190-365

Diagnose van diabetes mellitus

350-730

Behandelde katten:

Excellente controle

350-400

Goede controle

400-450

Matige controle

450-500

Slechte controle

>500

Feldman EC en Nelson RW (2004)

kat