Diagnose van suikerziekte bij de kat

Diabetes mellitus is niet de enige oorzaak van polyurie/polydipsie en gewichtsverlies bij katten.  Elk geval dient grondig onderzocht te worden om andere oorzaken uit te sluiten alvorens de behandeling op te starten.

De belangrijkste differentiaal diagnose voor polyurie/polydipsie bij katten:

  1. hyperthyroïdie
  2. nierinsufficiëntie
  3. hyperadrenocorticisme 

Een vermoeden van suikerziekte op basis van klinische symptomen moet bevestigd worden door bloed- en urine onderzoek.

Lees meer:

amyloidosis

 

Diabetes mellitus is niet de enige oorzaak van polyurie/polydipsie en gewichtsverlies bij katten.