Diabetes neuropathie

 

Deze aandoening wordt occasioneel gezien bij katten met suikerziekte.  Hierbij vertonen de dieren vaak een plantigrade gang (foto).  De pathogenese is onbekend en waarschijnlijk is het een multifactorieel probleem (metabole en vasculaire veranderingen).  Er bestaat hier geen specifieke behandeling voor en de prognose is gereserveerd hoewel gedeeltelijk of volledig herstel kan optreden bij goede stabilisatie van de glucosespiegel.

plantigrade gang

Foto: plantigrade gang