Insuline chiens et chats - cages

Informatie voor de dierenarts over diabetes bij honden en katten.

Suikerziekte bij honden en katten

Informatie voor de eigenaar.

In verband met wettelijke voorschriften, zijn bepaalde gedeelten van deze website alleen toegankelijk voor professionals binnen de dierengeneeskunde. Wij nodigen beroepsbeoefenaren binnen de dierengeneeskunde uit om een MSD Animal Health website-account te registreren.

Diabetes is een veel voorkomende aandoening bij de hond en de kat en wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief tekort aan insuline.

De behandeling van diabetes bij honden en katten is gemakkelijk en vereist insuline therapie.

De eigenaar speelt een cruciale rol in het succes van de behandeling. Opvoeding van de eigenaar en een goede communicatie tussen eigenaar en dierenarts zijn onontbeerlijk. De dierenarts beïnvloedt de houding en de motivatie van de eigenaar om correct te gaan behandelen.

Ondersteunend materiaal

Dierenarts

Eigenaar

MSD Animal Health

MSD Animal Health is een wereldwijd, innovatief farmaceutisch bedrijf. Wij vermarkten een breed aanbod zelf ontwikkelde en geproduceerde diergeneesmiddelen, evenals een serie ondersteunende diensten bij de verkoop ervan. Wij bieden de markt een zeer vernieuwend pakket hoogwaardige diergeneesmiddelen voor de preventie, behandeling en beheersing van diverse voorkomende ziektes in zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren.

Voor meer informatie over MSD Animal Health Belgium, klik hier voor de website cages-animaux.fr (cages pour chiens et chats).

Diabetes bij de hond

Diabetes is een veel voorkomende aandoening bij de hond en de kat en wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief tekort aan insuline.

De behandeling van diabetes bij honden en katten is gemakkelijk en vereist insuline therapie.

De eigenaar speelt een cruciale rol in het succes van de behandeling. Opvoeding van de eigenaar en een goede communicatie tussen eigenaar en dierenarts zijn onontbeerlijk. De dierenarts beïnvloedt de houding en de motivatie van de eigenaar om correct te gaan behandelen.

Incidentie van diabetes bij honden

Alle honden kunnen diabetes krijgen, maar het zijn vooral honden van middelbare leeftijd en oudere dieren die het meest gevoelig zijn. Intakte vrouwelijke honden lopen een hoger risico. Tevens zijn het ras, hyperadrenocorticisme, obesitas en te weinig beweging risicofactoren.

Volgende rassen hebben een grotere kans om suikerziekte te ontwikkelen:

Etiologie van diabetes bij honden

Potentiële diabetes mellitus kan gedefinieerd worden als een verminderde insuline productie of secretie en/of een verminderde gevoeligheid van de receptoren voor de effecten van insuline. Het gevolg hiervan is hyperglycemie.

Bij intacte teven in de metoestrus kan men verhoogde bloedglucose concentraties zien die de nierdrempel niet overschrijden. Dit kan reversibel zijn na sterilisatie (door verwijderen van de progesteronbron).

Diagnose van Canine Diabetes

Diabetes mellitus is niet de enige oorzaak van polyurie/polydipsie en gewichtsverlies bij honden. Elk geval dient grondig onderzocht te worden om andere oorzaken uit te sluiten alvorens de behandeling op te starten.

De belangrijkste differentiaal diagnose voor diabetes mellitus is de ziekte van Cushing en nierfalen.

Een vermoeden van suikerziekte op basis van klinische symptomen moet bevestigd worden door bloed- en urine onderzoek.

Lange termijn complicaties van canine diabetes mellitus

Honden met suikerziekte ontwikkelen op lange termijn minder complicaties dan mensen met diabetes mellitus. Door een goede stabilisatie van de patient kunnen complicaties op lange termijn voorkomen worden.

Diabetes kataract

Kataract wordt veel vaker gezien bij honden met diabetes dan bij katten. Ten gevolge van hyperglycemie is er een overmaat van glucose in de lens. Dit wordt omgezet in sorbitol, waardoor er water in de lens kan stromen. De verhoogde hoeveelheid water veroorzaakt een afbraak van de lensvezels waardoor de normale structuur van de lens verstoord wordt. De lens wordt troebel en dit meestal in beide ogen.
De behandeling gebeurt door chirurgische verwijdering van de lens. Het is aangewezen om deze operatie uit te voeren op het moment dat de suikerziekte gedurende drie maand gestabiliseerd is.

Behandeling van Canine Diabetes

De behandeling van diabetes mellitus kan alleen slagen als de eigenaar elk aspect van de behandeling begrijpt. Het is daarom belangrijk voldoende tijd te investeren in de uitleg van alle aspecten van de behandeling!

Het toedienen van insuline is de hoeksteen voor de behandeling van suikerziekte. Andere factoren zoals levenswijze beïnvloeden eveneens de controle van de glycemie.

Behandeling van diabetes mellitus kan als volgt opgedeeld worden:

 1. Stabilisatie
  Die juiste dosis insuline wordt bepaald en een aanvaardbare dagelijkse routine voor de eigenaar wordt uitgewerkt.
 2. Onderhoud
  De hond wordt regelmatig gecontroleerd om de evolutie van zijn suikerziekte in te schatten. Zodoende kunnen eventuele veranderingen in de behoefte van insuline aangepast worden.
  Het doel van de behandeling is:

Diabetes bij de kat

Diabetes is een veel voorkomende aandoening bij de hond en de kat en wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief tekort aan insuline.

De behandeling van diabetes bij honden en katten is gemakkelijk en vereist insuline therapie.

De eigenaar speelt een cruciale rol in het succes van de behandeling. Opvoeding van de eigenaar en een goed communicatie tussen eigenaar en dierenarts zijn onontbeerlijk. De dierenarts beïnvloedt de houding en de motivatie van de eigenaar om correct te gaan behandelen.

Voorkomen van diabetes mellitus bij katten

De prevalentie van suikerziekte bij katten is ongeveer 7.4 katten op 1000 (Lederer et al. 2007).

Alle katten zijn gevoelig, maar de ziekte wordt het meest gezien bij katten van middelbare leeftijd en oudere katten. De incidentie is hoger bij gecastreerde katers. In Australië en de UK is een hogere incidentie beschreven bij de Burmese kat (McCann et al. 2007, Rand et al. 1997).
Risicofactoren voor feline diabetes mellitus:

Referenties

 1. Lederer R, Rand JS, Jonsson NN, Hughes IP, Morton JM. (2007) Frequency of feline diabetes mellitus and breed predisposition in domestic cats in Australia. Vet J Dec 20. [Epub ahead of print]
 2. McCann TM, Simpson KE, Shaw DJ, Butt JA, Gunn-Moore DA. Feline diabetes mellitus in the UK: the prevalence within an insured cat population and a questionnaire-based putative risk factor analysis. J Feline Med Surg 9(4):289-299.
 3. Panciera DL, Thomas CB, Eicker SW, Atkins CE. (1990) Epizootiologic patterns of diabetes mellitus in cats: 333 cases (1980-1986). J Am Vet Med Assoc 197(11):1504-1508.
 4. Rand JS, Bobbermien LM, Hendrikz JK, Copland M. (1997) Over representation of Burmese cats with diabetes mellitus. Aust Vet J 75(6):402-405.

Oorzaken en pathogenese van suikerziekte bij de kat

De twee types suikerziekte die bij de mens beschreven zijn, zijn ook van toepassing op de kat. Type I (of insuline afhankelijke diabetes mellitus) is te wijten aan een absoluut tekort aan insuline; terwijl type II (of niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus) gekenmerkt wordt door een abnormale insuline secretie en perifere insuline resistentie. Het is onduidelijk welk type het meest voorkomt bij katten (Scott-Moncrieff 2009).

Obesitas en fysische inactiviteit zijn oorzaken van insuline resistentie. Gecastreerde mannelijke katten hebben dubbel zoveel kans om diabetes mellitus te ontwikkelen dan gecastreerde vrouwelijke dieren. Daarenboven kunnen een aantal medicijnen zoals glucocorticoïden en progestagenen insuline resistentie induceren; vooral bij chronisch gebruik of het toedienen van langwerkende preparaten. Eveneens zijn stress, hyperglycemie en ziekte mogelijks verantwoordelijk voor insuline resistentie. Bij katten met acromegalie (overproductie van groeihormoon) en hyperadrenocorticisme kan diabetes mellitus ook een mogelijke complicatie zijn.

Het verlies van beta-cellen is te verklaren door uitputting van deze cellen, maar ook door neerslag van amyloid in de pancreas eilandjes, glucosetoxiciteit en pancreatitis (Rand en Marshall 2004).

Referenties:

 1. Rand J.S., Marshall R.D. (2004). Feline Diabetes mellitus. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology. Third Edition. p. 129-141.
 2. Scott-Moncrieff J.C. (2009) Symposium Proceedings WSAVA Congress 2009: Managing Complex diseases. Insulin-Resistant Diabetes Mellitus: Is it Cushing’s or Acromegaly?

Diagnose van suikerziekte bij de kat

Diabetes mellitus is niet de enige oorzaak van polyurie/polydipsie en gewichtsverlies bij katten. Elk geval dient grondig onderzocht te worden om andere oorzaken uit te sluiten alvorens de behandeling op te starten.

De belangrijkste differentiaal diagnose voor polyurie/polydipsie bij katten:

Lees meer:

Diabetes neuropathie

Deze aandoening wordt occasioneel gezien bij katten met suikerziekte. Hierbij vertonen de dieren vaak een plantigrade gang (foto). De pathogenese is onbekend en waarschijnlijk is het een multifactorieel probleem (metabole en vasculaire veranderingen). Er bestaat hier geen specifieke behandeling voor en de prognose is gereserveerd hoewel gedeeltelijk of volledig herstel kan optreden bij goede stabilisatie van de glucosespiegel.

Behandeling van Feline Diabetes

De behandeling van diabetes mellitus kan alleen slagen als de eigenaar elk aspect van de behandeling begrijpt. Het is daarom belangrijk voldoende tijd te investeren in de uitleg van alle aspecten van de behandeling!

Het toedienen van insuline is de hoeksteen voor de behandeling van suikerziekte. Andere factoren, zoals levenswijze, beïnvloeden eveneens de controle van de glycemie.

Hoe katten op de behandeling met insuline zullen reageren is minder voorspelbaar dan bij honden. Soms is het heel gemakkelijk om de glycemie onder controle te krijgen, terwijl het in andere gevallen heel moeilijk kan zijn (Rand en Marshall 2004).

Het uiteindelijke doel van de behandeling is om de glycemie zodanig onder controle te krijgen opdat de klinische symptomen van polyurie en polydipsie onderdrukt worden en de kans op het ontwikkelen van complicaties geminimaliseerd wordt. Perfecte stabilisatie van de glycemie wordt vermeden omdat het risico op hypoglycemie dan ook groter wordt (Rand en Marshall 2004).

Lees meer:

FAQ - Diabetes mellitus

Klik op de vraag voor het antwoord.

 1. Welke problemen kan men zien wanneer men van insuline preparaat verandert?
 2. Wat is de aanpak in het geval dat insuline onefficiënt geworden is?
 3. Wat is insuline resistentie?

Quiz - Diabetes bij honden

Neem deel aan deze quiz om uw algemene kennis over suikerziekte bij de hond te testen. Er is telkens een link voorzien om u te helpen bij het vinden van het juiste antwoord!

 1. Welke klinische symptomen zijn typisch voor honden met diabetes mellitus?
   ik weet het niet
   polydipsie, polyurie en polyfagie
   polydipsie en polyfagie samen met een laag S.G.
   polyfagie en algemeen haarverlies

 2. De meest voorkomende complicatie bij honden met suikerziekte is:
   ik weet het niet
   verlies van spiermassa op de achterpoten en zwakte
   cataract
   chronisch nierfalen

 3. De normale glucose waarden bij gezonde honden (zonder suikerziekte) zijn:
   ik weet het niet
   3.5-6.1 mmol/l of 63.1-109.1 mg/dl.
   8.1- 12.5 mmol/l of 145.8-225 mg/dl
   1.5 -3.2 mmol/l of 27- 57.6 mg/dl

 4. Een geschikt dieet voor een hond met suikerziekte is:
   ik weet het niet
   hoog in omega-3 vetzuren en laag in eiwitten
   beperkte vetinhoud, een eiwitbron van goede kwaliteit en geschikte vezels
   een zo gevarieerd mogelijk dieet

 5. Waarom moeten teven met suikerziekte gesteriliseerd worden?:
   ik weet het niet
   hoge gehaltes oestrogenen kunnen insuline resistentie veroorzaken
   hoge gehaltes progesteron kunnen insuline resistentie veroorzaken
   niets van bovenstaande is waar

 6. Hoe lang duurt het normaal om een hond met suikerziekte te stabiliseren?:
   ik weet het niet
   9-12 maanden
   1-3 dagen
   3-6 maanden

 7. Het Somogyi effect (rebound hyperglycemie) wordt veroorzaakt door:
   ik weet het niet
   een verkeerde dosis insuline
   een te hoge dosis insuline
   de ontwikkeling van antistoffen tegen insuline

 8. Waarom ontwikkelen honden met de ziekte van Cushing vaak ook suikerziekte?:
   ik weet het niet
   hoge gehaltes aan cortisol veroorzaken polyurie
   hoge gehaltes aan cortisol beschadigen de endocriene pancreas
   hoge gehaltes aan cortisol leiden tot insuline resistentie

Uw betrouwbare partner in diergezondheid

MSD Animal Health is een wereldwijd, innovatief farmaceutisch bedrijf. Wij vermarkten een breed aanbod zelf ontwikkelde en geproduceerde diergeneesmiddelen, evenals een serie ondersteunende diensten bij de verkoop ervan. Wij bieden de markt een zeer vernieuwend pakket hoogwaardige diergeneesmiddelen voor de preventie, behandeling en beheersing van diverse voorkomende ziektes in zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren.

Wij streven ernaar het succes van onze klanten te waarborgen door voortdurend toegevoegde waarde voor hen te creëren. Kort gezegd willen we het vertrouwen van onze klanten verdienen, elke dag opnieuw. Door goed te luisteren naar alle belanghebbenden en door klanttevredenheid tot het middelpunt van ons bedrijf te maken, slagen wij er steeds weer in om met innovatieve, hoogwaardige en vooral oplossingsgerichte producten en diensten te komen, voor een breed scala aan diersoorten.

Door voortdurend vast te houden aan de hoogste normen aangaande kwaliteit, professionaliteit en integriteit, streven wij ernaar de uitverkoren partner te zijn van dierenartsen, professionele dierenhouders en diereneigenaren.

MSD Animal Health BVBA
5, Lynx Binnenhof
1200 Brussel

MSD.AH.Info@merck.com